Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Powstanie dokumentacja budowy przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej

W trybie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca, który opracuje koncepcję i sporządzi dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej”

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Usług Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski z Brzega, z ceną brutto: 118.889,00 zł.

Zgodnie ze specyfikacją, na sporządzenie dokumentacji wykonawca ma 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.