Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Odbył się Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego

26 marca w Toruniu odbył się Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W przyjętym stanowisku, w trosce o sprawny przebieg wyborów samorządowych organizowanych w 2018 roku.

Konwent uznaje za konieczne niezwłoczne podjęcie przez odpowiednie organy państwowe regulacji (uchwał, wytycznych, wyjaśnień) dotyczących przede wszystkim:

– szczegółowych zasad współpracy Krajowego Biura Wyborczego z jednostkami samorządu terytorialnego w celu sprawnej realizacji zadań związanych z organizacją wyborów

– zapewnienia pełnego finansowania zadań związanych z organizacją wyborów realizowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego

– niezwłocznego zawarcia porozumień, o których mowa w art. 191 g Kodeksu Wyborczego

– pilnego ustalenia procedur związanych z monitoringiem lokali wyborczych, w tym wymagań jakim powinny odpowiadać kamery oraz inne urządzenia informatyczne służące sprawnemu przebiegowi wyborów, a także wskazania podmiotu odpowiedzialnego za zabezpieczenie danych osobowych gromadzonych przez urządzenia rejestrujące przebieg wyborów.

Stanowisko podpisali: prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, prezydent Grudziądza Robert Malinowski, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.