Wiadomości - strona główna

Informacje o naborze do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2018/2019

Dziś upływa termin składania wniosków dla nowych kandydatów, którzy od 1 września 2018 roku będą uczęszczały do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych.

Nabór rozpoczął się 9 marca i trwał trzy tygodnie. Udział w naborze wzięło 21 przedszkoli publicznych i 11 szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

W przedszkolach publicznych zostało przygotowanych w sumie 2235 miejsc, natomiast w oddziałach przedszkolnych – 420.

W pierwszej kolejności należało złożyć w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych Kartę potwierdzenia kontynuacji, do placówki do której dziecko obecnie uczęszcza. Złożenie deklaracji w dotychczasowej placówce w terminie od 1 – 8 marca 2018 r. gwarantowało dziecku miejsce w dotychczasowym przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym od 1 września 2018 r. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie było jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od nowego roku szkolnego.

Procedura rekrutacyjna rozpoczęła się od złożenia przez rodziców Formularza rekrutacyjnego do dyrektora placówki w terminie od 9 marca do 23 marca włącznie 2018 r., przy czym istniała możliwość ubiegania się o miejsce w maksymalnie trzech placówkach. Po odliczeniu miejsc zajętych przez dzieci kontynuujące, dla nowych kandydatów pozostało 724 miejsc w przedszkolach publicznych oraz 360 w oddziałach przedszkolnych.

Do naboru zgłosiło się w sumie 740 kandydatów. W dniu 12 kwietnia poznamy ostateczne dane, jeśli chodzi o dzieci przyjęte do powyższych placówek. Obecnie wiadomo, że przedszkola publiczne jak i oddziały przedszkolne w drugim etapie naboru będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. Gdzie te miejsca będzie można znaleźć, będzie wiadomo po ogłoszeniu wyników dzieci przyjętych do tych placówek, czyli po 12 kwietnia.