Wiadomości - strona główna

Interpelacja Wojciecha Jaranowskiego do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zwracam się z interpelacją dotyczącą Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

 1. Proszę o wyjaśnienie dlaczego w związku z zakupem nowego angiografu, przy jego montażu, nie wymieniono starego układu klimatyzacji z nim związanego na nowy ? Było to powodem niedawnej awarii nowego angiografu podczas mrozów.
 2. Proszę o wyjaśnienie co dzieje się aktualnie ze starym angiografem? Trzy przetargi na jego zbycie unieważniono (pierwszy ogłoszono 24 października 2017 r., postępowanie unieważniono 30 października 2017 r., drugi ogłoszono 30 października – unieważniono 6 listopada 2017 r., trzeci przetarg ogłoszono 14 grudnia 2017 r. – postępowanie unieważniono 19 stycznia 2018 r.). Proszę o informację z jakich powodów te przetargi unieważniono, jakie firmy przystąpiły do tych przetargów?

  Według publicznych wypowiedzi dyrektora szpitala stary angiograf został sprzedany. Proszę o wyjaśnienie kiedy ten aparat sprzedano, w jakim trybie, komu i za jaką cenę? Na stronie szpitala nie ma żadnej informacji o sprzedaży starego angiografu!

  Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zakupu nowego angiografu zastrzegły, że „przedmiotem zamówienia jest również demontaż i zabezpieczenie istniejącego angiokardiografu, w tym prawidłowe zabezpieczenie, zapakowanie i oznakowanie każdego elementu demontowanych urządzeń oraz zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku”. Urządzenie należało zdemontować tak, aby można było dokonać jego ponownego montażu i uruchomienia.

  Proszę o podanie daty demontażu i wywiezienia starego aparatu (angiografu) oraz podanie miejsca jego zdeponowania.

  Proszę także o podanie dokładnych danych (data zakupu, nazwa części, cena) dotyczących zakupu nowych części do starego angiografu (m.in. lampy, przetwornika), a także remontów aparatu w ostatnich dwóch latach.

  Po remontach i zakupie nowych części „stary” angiograf wart jest z pewnością dużo więcej niż zaproponowane w przetargach ponad dwieście tysięcy złotych. Proszę o dołączenie do odpowiedzi na moją interpelację wyceny starego aparatu dokonanej przez rzeczoznawcę.

  Dyrektor szpitala w wypowiedziach prasowych twierdzi, że stary aparat (angiograf) zagraża bezpieczeństwu pacjentów. To dlaczego, praktycznie do czasu zakupu nowego angiografu, był w użytkowaniu i inwestowano w ten aparat poprzez zakup nowych, najważniejszych części?

  Dlaczego nie pozostawiono w użytkowaniu starego angiografu i nie stworzono drugiej pracowni z nowym angiografem w pustostanie? Koszt adaptacji starego pomieszczenia do nowego aparatu to ok. 500 tys. zł.

  W planach szpitala było stworzenie na oddziale kardiologicznym dwóch pracowni: hemodynamiki i elektrofizjologii. Zresztą powołano dwóch kierowników ww. pracowni z założeniem, że będą one wyposażone w dwa angiografy. Strata kontraktu z NFZ z powodu braku badań z użyciem drugiego angiografu to ok. 60 tys. zł. dziennie.

  Proszę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o doprowadzenie do sytuacji, aby pilnie we włocławskim szpitalu działały dwa angiografy i dwie pracownie w oparciu o te dwa aparaty. Aby nie dochodziło do takich sytuacji jak niedawno, gdy jeden, nawet nowy angiograf, popsuł się z powodu mrozu ( zamarznięcie starego układu klimatyzacji związanego z aparatem) i pacjentom groziło przewożenie do Torunia lub Płocka.

  Ponadto, jeśli we włocławskim szpitalu nie powstanie pracownia elektrofizjologii gruntownie przeszkoleni i przygotowani lekarze specjaliści z tej dziedziny mogą zrezygnować z pracy we Włocławku.

 3. Proszę o odpowiedź na pytanie dlaczego zdemontowano balkony w pawilonie przeznaczonym na oddział rehabilitacji? Czy nie zagraża to konstrukcji budynku poprzez stratę obręczy? Dlaczego wewnątrz tego pawilonu ścianki działowe są stawiane z karton-gipsu a nie z cegły jak dotychczas?
 4. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób zabezpieczone jest alternatywne źródło ciepła dla włocławskiego szpitala w przypadku awarii sieci ciepłowniczej Spółdzielni „Zazamcze”. Czy jest zawarta aktualna umowa na dostawę gazu do kotłowni szpitalnej? Czy wszystkie kotły znajdujące się w kotłowni są sprawne i czy posiadają aktualne dopuszczenie do użytkowania przez UDT ? Na ile godzin pracy w warunkach zimowych wystarczy zapasu oleju opałowego ?
 5. Zwracam się z prośbą do Pana Marszałka Województwa o włączenie się w rozwiązanie problemu wysiedlenia mieszkańców bloku hotelowego znajdującego się na terenie szpitala przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Proszę o trójstronne spotkanie w tej sprawie z udziałem Pana Marszałka, Prezydenta Miasta Włocławek i Dyrekcji Szpitala.

  Wojciech Jaranowski