Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Program EKOpiec2018

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z Programu priorytetowego EKOpiec2018 na wymianę źródeł zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Włocławek.

Została zebrana wymagana ilość wniosków, tj. 75 sztuk. Wnioski te zostały wstępnie ocenione i zakwalifikowane do programu. Dodatkowe 50 sztuk wniosków zostało przyjętych i umieszczonych na tzw. liście rezerwowej. Wnioskodawcy z listy rezerwowej będą mogli wziąć udział w programie jedynie w przypadku rezygnacji wnioskodawców z listy głównej.

Od dziś do 28 marca Wydział Środowiska wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, będzie prowadził oględziny terenowe zweryfikowanych wniosków.