Wiadomości - strona główna

„Bezpieczny Senior” z PCK

12 marca Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął realizację programu: „Bezpieczny Senior”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie profilaktyki oraz podniesienie świadomości ryzyka zatruć czadem wśród seniorów, a także rozwoju współpracy na rzecz osób starszych z podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli, w postaci pomocy finansowej – zakupu czujek.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozdysponuje broszury zawierające informacje o tlenku węgla, w tym o objawach zatrucia tlenkiem węgla. Seniorom zostanie też przekazana prosta i rzeczowa instrukcja stosowania czujek, a przede wszystkim rozdysponowane zostaną czujki wykrywające tlenek węgla.

Projektem zostanie objętych 48 osób starszych, w tym: osoby przewlekle chore, zamieszkałe w domach lub kamienicach ogrzewanych piecami kaflowymi, z terenu miasta Włocławek.

Więcej informacji można uzyskać w biurze OR PCK, przy ul. Zduńskiej 14 lub pod numerem telefonu 54 231 46 56 wew. 41. Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia br.