Wiadomości - strona główna

MOPR zaprasza na spotkania edukacyjne

Będą to spotkania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Odbędą się 15 i 16 marca, a w harmonogramie znajdują się m.in.: wykłady eksperckie, dobre praktyki i panel dyskusyjny.

Organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci”.