Wiadomości - strona główna

Wystartował Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro.

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Po raz trzynasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych. Poza nagrodą główną kapituła konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach: Start – dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw, Progres – dla firm „wieku średniego”, Senior – dla firm działających na rynku najdłużej oraz Młody biznes – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia.

Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu, oceni m.in.: pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy; nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć; strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy; wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność; markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

Gala Finałowa zaplanowana jest na czerwiec 2018.