Wiadomości - strona główna

Konkursy na realizatorów regionalnych programów polityki zdrowotnej

Urząd Marszałkowski ogłosił konkursy ofert, w których wybierze realizatorów następujących regionalnych programów polityki zdrowotnej:

1.„Program wykrywania zakażeń wzw B i C w woj. kujawsko-pomorskim” – planowana liczba mieszkańców Włocławka objętych programem w roku 2018 wynosi 100 osób.

2.„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – planowana liczba dzieci w wieku 24-36 mies. objętych programem w roku 2018 wynosi 200 osób.

3.„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – planowana liczba Włocławian w wieku 65 lat i więcej objętych programem w roku 2018 wynosi 100 osób.

Programy finansowane w równych częściach ze środków województwa i samorządu lokalnego (w naszym przypadku ze środków gminy miasto Włocławek).

Oferty dot. pneumokoków należy nadsyłać do dnia 9 marca 2018 r., a oferty dotyczące WZW B i C – do dnia 16 marca 2018 r.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160). Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty lecznicze z terenu Włocławka do udziału w ww. konkursach ofert.