Wiadomości - strona główna

Bezpłatne konsultacje dla organizacji pozarządowych

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza na porady prawne dla organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych.

Spotkanie z doradcą odbędzie dziś w godzinach od 16:30 do 18:00.

Głównym tematem dyżuru będzie pomoc w rozpoczęciu prowadzenia przez organizację pozarządową działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej.