Wiadomości - strona główna

We włocławskim Inkubatorze – bezpłatne spotkanie ”Fundusze Europejskie dla firm w 2018r.”

27 lutego o godz. 10.00 we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości rozpocznie się pierwsze z cyklu spotkań organizowanych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uczestnicy dowiedzą się, jakie wsparcie oferowane będzie w tym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na jakie projekty można uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czym są Inteligentne Specjalizacje i jak należy rozumieć pojęcie innowacji oraz kiedy ogłaszane będą konkursy i jakie projekty będą wspierane dotacją a jakie mogą być sfinansowane z nowych preferencyjnych pożyczek.