Wiadomości - strona główna

Akcja pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

W najbliższy poniedziałek (19 lutego 2018 r.) rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W wielu miejscach w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną.

Punkt pomocy dla poszkodowanych zostanie uruchomiony również w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Porady specjalistów

Ministerstwo zwróciło się do tych instytucji o uruchomienie jak największej liczby punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Fachowych porad udzielą m.in. prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, referendarze, asystenci sędziów, aplikanci, psycholodzy czy kuratorzy sądowi. Przedstawiana będzie też informacja o organizacjach, które w 2018 roku świadczą pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (poniżej wykaz tych organizacji).

Wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Punkt w ministerstwie

Ministerstwo Sprawiedliwości nie tylko koordynuje organizację przedsięwzięcia, lecz także aktywnie w nim uczestniczy. Punkt udzielający informacji i pomocy osobom pokrzywdzonym działał będzie w budynku ministerstwa przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie (wejście od ul. Koszykowej 6) – od poniedziałku 19 lutego do piątku 23 lutego 2018 r. w godzinach:

– poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 10-12 i 14-16

– środa 10-12 i 14-18

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów w pozostałych miejscach w kraju można uzyskać za pośrednictwem mediów lokalnych oraz na stronach internetowych instytucji biorących udział w akcji.

Potrzeby poszkodowanych

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związany jest z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 r., która wskazała na konieczność stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia.  Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby tych osób oraz przynieść im skuteczną pomoc.