Wiadomości - strona główna

Powstaje projekt Centrum Rewitalizacji we Włocławku

Przypomnijmy: w październiku 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na “Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy, przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania na Centrum Rewitalizacji we Włocławku przy ul. 3 Maja 18.

Pierwszą nagrodę Sąd Konkursowy przyznał projektowi przygotowanemu przez Biuro – Analog Piotr Śmierzewski z Koszalina.

Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy przystąpili do negocjacji z przedstawicielami Urzędu Miasta. W chwili obecnej przygotowują dokumentację projektową, którą mają złożyć do 15 kwietnia 2018 r.

Konkurs architektoniczny był częścią projektu pn. Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”.