Wiadomości - strona główna

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku przypomina, iż podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K od 1 stycznia 2018r. są obowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT są zobowiązani przesyłać do resortu finansów, jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Kluczowym elementem prawidłowego wysłania JPK_VAT jest jego autoryzacja (plik JPK_VAT trzeba uwierzytelnić). Do tego służy m.in. bezpłatny profil zaufany (eGO).

Profil zaufany (eGO) to elektroniczny podpis, bezpłatna i wygodna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji państwowej, który działa jak odręczny podpis. Dzięki temu podatnik zyskuje pewność, że właściwie autoryzuje i podpisze JPK_VAT. Jest to metoda autoryzacji JPK_VAT rekomendowana przez Ministerstwo Finansów. Niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorcy zakładali profil zaufany (eGO) już teraz i nie czekali z tym do ostatniego momentu. Serdecznie zapraszamy podatników do skorzystania z możliwości uzyskania szczegółowych informacji w siedzibie Urzędu.

Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK, której  kolejnym etapem będą m.in. dyżury pracowników i punkty informacyjne w zakresie JPK.

W ramach kampanii JPK w Urzędzie Skarbowym we Włocławku w SALI OBSŁUGI w budynku przy ul. Okrzei 72B zorganizowane będą:

·        w dniach 14 – 23 lutego br. (w godzinach pracy Urzędu) punkty informacyjne, w których  pracownicy będą służyć pomocą merytorycznąw zakresie informacji ogólnej dotyczącej JPK, obsługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych do składania JPK oraz w zakresie potwierdzania profilu zaufanego (eGO),

·        w soboty w dniach 17 i 24 lutego br. w godz. 9.00 – 13.00 dyżury dla podatników  w w/w zakresie.