Kultura - strona główna Włocławek - kultura

NABÓR DO SEKCJI PLASTYCZNEJ

Pracownia Edukacji Plastycznej CK „Browar B.” ogłasza nabór uzupełniający do sekcji plastycznych:
               – tkactwo artystyczne (dzieci 7+, młodzież i dorośli)
               – grafika, rysunek i malarstwo (dzieci 8+ i młodzież)
               – techniki eksperymentalne (dzieci 6+)
  Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Pracowni Edukacji Plastycznej w sali nr 77 (III piętro), w budynku głównym Centrum Kultury „Browar B.”, od poniedziałku do piątku, od godz. 16.00. Uczestnictwo w pierwszych, próbnych  zajęciach jest nieodpłatne.
       Szczegółowy harmonogram zajęć poszczególnych sekcji oraz informacje o zajęciach i prowadzących je instruktorach znaleźć można na stronie internetowej https://ckbrowarb.pl/ w zakładce ‘Sekcje’                                                            oraz pod numerami telefonu – 54 427 02 59, 54 427 02 50 lub 54 427 02 47.
Ilość miejsc jest ograniczona.