Kultura - strona główna

Sprawdzian z wiedzy o samorządzie

Finał XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych odbędzie się dziś (1 marca) w Urzędzie Marszałkowskim. W rywalizacji weźmie udział 27 uczniów z 16 szkół.

Konkurs to wspólna inicjatywa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz rektorów trzech publicznych uczelni naszego regionu: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Dzisiejszy finał składa się z pisemnego testu i części ustnej. Tytuł finalisty konkursu otrzymają uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 30 proc. punktów w części pisemnej. Laureatami zostaną uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 proc. z części pisemnej lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem. W części ustnej, weźmie udział 10 laureatów konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w części pisemnej.

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają nagrody finansowe (fundatorem drugiej nagrody jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu). Nagrodą będzie także wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym, celująca roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu i przyznanie odpowiedniej liczby punktów podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

W komitecie organizacyjnym konkursu oprócz radnych sejmiku zasiadają przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz szkół wyższych: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku