Wiadomości - strona główna

Światowy dzień wody

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w marcu rozpoczyna realizację programu edukacyjnego „Kropla życia w twoim kranie” przeznaczonego dla mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Program rozpoczynamy 22 marca , w którym to dniu obchodzimy Światowy Dzień Wody, ang. World Water Day. Święto […]

Wiadomości - strona główna

Region przyjazny seniorom

Domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, „zielone” gospodarstwa opiekuńcze, opieka otępienna, szczepienia przeciw pneumokokom, pomoc dla organizacji pozarządowych w realizacji projektów senioralnych, a także marszałkowski program opieki senioralnej – zachęcamy do udziału we wspieranych przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięciach skierowanych do starszych mieszkańców naszego regionu. Samorząd województwa jest również partnerem strategicznym I Forum Seniora, […]

Wiadomości - strona główna

Nagrody Marszałka 2018

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. – Nasze doroczne wyróżnienia przyznajemy najlepszym z najlepszych – osobom, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i codzienną pracą służą rozwojowi naszego regionu w różnych obszarach. Promujemy w […]

Wiadomości - strona główna

RPO na czyste powietrze, skorzysta też Włocławek

W Regionalnym Programie Operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego jest zarezerwowana kwota blisko 1,2 miliarda złotych na inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości powietrza w regionie. Marszałkowskie wsparcie trafia między innymi na termomodernizację budynków, rozwój energetyki odnawialnej, inwestycje w komunikację zbiorową oraz budowę ścieżek rowerowych. Inwestycje związane z rozwojem systemów komunikacji publicznej zrealizuje między innymi Włocławek. Dofinansowanie w […]

Wiadomości - strona główna

Energia odnawialna – czy mieszkańcy są zainteresowani? Urząd Miasta pyta i czeka na wstępne deklaracje

Gmina Miasto Włocławek prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogą być finansowane ze środków zewnętrznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Celem projektu jest […]

Wiadomości - strona główna

Urząd Marszałkowski zaprasza na warsztaty

Jesteś uczniem lub studentem z zacięciem do kultury i wolontariatu i chciałbyś rozwijać umiejętności związane z organizacją imprez? A może animatorem kultury gotowym na nowe wyzwania? Mamy dla Ciebie dwudniowe bezpłatne warsztaty organizowane przez Urząd Marszałkowski. Zgłoszenia, wyłącznie pocztą elektroniczną, tylko do piątku (9 marca). Proponowane przez nas warsztaty adresujemy do osób, które będą się […]

Wiadomości - strona główna

Podaruj jeden procent organizacji z regionu

Zachęcamy do przekazania jednego procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Publikujemy listę ngo-sów z naszego regionu, którym można przekazać takie wsparcie. Zachęcamy też do korzystania z darmowego programu do rozliczania PIT, za pośrednictwem którego łatwo wskażemy organizację, której chcemy pomóc. – Dla większości pozarządówek liczy się każda złotówka. Te nasze działają na rzecz […]

Wiadomości - strona główna

Inwestycje drogowe urzędu marszałkowskiego

Marszałkowskie służby drogowe przygotowują się do rozpoczęcia kolejnych inwestycji na wojewódzkich trasach. W planach na 2018 rok są kompleksowe przebudowy ważnych ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni, przebudowy skrzyżowań, a także inwestycje związane z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego. To zadania, które poprawią bezpieczeństwo, płynność ruchu i komfort jazdy na  drogach w regionie. […]

Wiadomości - strona główna

Bezpłatne konsultacje dla organizacji pozarządowych

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza na porady prawne dla organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych. Spotkanie z doradcą odbędzie dziś w godzinach od 16:30 do 18:00. Głównym tematem dyżuru będzie pomoc w rozpoczęciu prowadzenia przez organizację pozarządową działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej.

Wiadomości - strona główna

Konkursy na realizatorów regionalnych programów polityki zdrowotnej

Urząd Marszałkowski ogłosił konkursy ofert, w których wybierze realizatorów następujących regionalnych programów polityki zdrowotnej: 1.„Program wykrywania zakażeń wzw B i C w woj. kujawsko-pomorskim” – planowana liczba mieszkańców Włocławka objętych programem w roku 2018 wynosi 100 osób. 2.„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – planowana liczba […]