Kultura - strona główna

Sprawdzian z wiedzy o samorządzie

Finał XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych odbędzie się dziś (1 marca) w Urzędzie Marszałkowskim. W rywalizacji weźmie udział 27 uczniów z 16 szkół. Konkurs to wspólna inicjatywa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz rektorów […]

Wiadomości - strona główna

Szkoła zawodowców

Trwa realizacja marszałkowskiego projektu „Szkoła Zawodowców”, skierowanego do uczniów siedemnastu techników z regionu. Młodzież uczestniczy w zajęciach na uniwersytecie, specjalistycznych kursach zawodowych i płatnych stażach u pracodawców. Korzystają też nauczyciele i szkoły, do których trafił sprzęt dydaktyczny. – Zależy nam, by kierunki i standardy kształcenia zawodowego odpowiadały potrzebom rynku pracy, by kończący szkoły młodzi ludzie […]

Wiadomości - strona główna

Domy dla seniorów

Osoby starsze i niesamodzielne oraz ich rodziny mogą korzystać z usług opiekuńczych świadczonych przez działające w regionie domy dziennego pobytu. Marszałkowskie środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły utworzenie miejsc opieki w 33 takich placówkach. Dzisiaj (1 marca) marszałek Piotr Całbecki weźmie udział w uroczystym otwarciu Dziennego Domu Pobytu w Bierzgłowie w gminie Łubianka. – […]

Wiadomości - strona główna

Otwarta zbiórka krwi

Dziś tj. 1 marca Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje otwartą akcję poboru krwi. Akcja odbędzie się w godzinach 12.30 – 16.30. Jak zawsze pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Lokalizacja ambulansu: ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności. Organizatorzy akacji przypominają, […]

Wiadomości - strona główna

Ruszyła IV edycja konkursu grantowego „Działajmy razem i uczmy się od siebie”

26.02.2018 r. Fundacja Anwil dla Włocławka ogłosiła IV edycję konkursu grantowego pt. „Działajmy razem i uczmy się od siebie”. Konkurs ma na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową seniorów z dziećmi i młodzieżą i jest skierowany do osób po 50 roku życia oraz dzieci i młodzieży do lat 18. Realizowane projekty pozwolą na wymianę doświadczeń i […]

Wiadomości - strona główna

Straż Miejska podsumowała spotkania, które odbyły się w trakcie ferii

Aż 13 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 267 osób, odbyli strażnicy miejscy z Włocławka w czasie ferii zimowych. Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego skierowali zaproszenia do świetlic środowiskowych i placówek oświatowych organizujących zimowy wypoczynek dla dzieci na terenie naszego miasta, zapraszając do wizytowania siedziby Straży Miejskiej. Strażniczki Aneta Kuczyńska i Marta Świątkowska prowadziły […]

Kultura - strona główna

Muzyczne zabawy logopedyczne

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza nauczycieli terapeutów, logopedów oraz doradców metodycznych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w warsztatach: „Muzyczne zabawy logopedyczne – organizacja aktywności rozwijającej kompetencje językowe dziecka”. Uczestnicy zajęć zapoznają się z możliwościami wykorzystania logorytmiki wpływającej na rozwijanie fonologicznej warstwy mowy i myślenie dziecka. Warsztaty odbędą się w marcu: I […]